FAQ

Często zadawane pytania dotyczące ICO.

Pomimo faktu, że whitepaperi ICO zyskały dużą popularność w ciągu ostatnich kilku lat, wiele firm rozpoczynających działalność w ICO nie posiada odpowiednich informacji związanych z rozwojem projektów. Ten brak wiedzy sprawia, że wewnątrz systemu pojawiają się ograniczenia.
Pytania, które zazwyczaj pojawiają się u osób zaczynających działalność w branży, powinny zostać zaadresowane w odpowiedni sposób. Jesteśmy w posiadaniu zestawu typowych pytań, które zazwyczaj zadają nasi klienci podczas realizacji przedsięwzięcia ICO. Te pytania, dotyczące technologii blockchainowej ICO zostały przez nas omówione w kolejnym paragrafie.

t

Co to jest whitepaper ICO i w jaki sposób ją napisać?

Zasadniczo termin ICO odnosi się do programu pozyskiwania funduszy dla firmy za pośrednictwem technologii blockchainowej. Środki są pozyskiwane ze sprzedaży kryptowaluty, w zamian za rzeczywistą gotówkę. Tokeny te można później wykorzystać do zakupu usług związanych z platformą. Ogólnie rzecz biorąc, definicja whitepaper ICO oznacza odpowiednio sporządzony prospekt, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące ICO.

Samo w sobie ICO jest rozległą koncepcją i zrozumienie wszystkich technicznych aspektów dotyczących ICO może być stosunkowo skomplikowane dla przeciętnego człowieka. Whitepaper ICO jest skierowana do ogółu odbiorców. Służy jako świadectwo wizji, celów firmy i jej podejścia do technologii blockchainowej. Whitepaper to świadectwo legalności przedsięwzięcia. Kiedy wszystkie integralne koncepcje dotyczące rozwoju ICO zostaną wyjaśnione, użytkownicy mogą być pewni prawowitości jego działania.

To z kolei pomaga pozyskać więcej klientów i inwestorów do projektu, gdyż potencjalni klienci są przekonani o legalności firmy i tym samym mają dużo większe zaufanie do autorów projektu. Wielu krypto-entuzjastów, o dużej wiedzy w tej dziedzinie, widzi whitepaper jako sposób na wyjaśnienie propozycji firmy, przedstawienie planów na przyszłość, rozwoju produktów i ich wizji integracji technologii blockchainowej z biznesem.

t

Co oznacza skrót ICO? Co to jest blockchain?

ICO można określić jako skróconą formę terminu Initial Coin Offering. Jest to zasadniczo mechanizm pozyskiwania funduszy, dzięki któremu firmy dopiero wchodzące na krypto-rynek sprzedają swoje tokeny użytkownikom, w zamian za gotówkę lub wcześniejsze formy kryptowalut, takie jak Bitcoiny i Ethereum.
Należy zauważyć, że ICO jest stosunkowo nowym zjawiskiem na współczesnym rynku, a wiele firm ma bardzo ograniczoną wiedzę na ten temat. Powinno być jednak traktowane jako integralny element w rozwoju technologii blockchainowej.
Pierwszym krokiem ICO jest integracja technologii blockchainowej. Cały system będzie dysfunkcjonalny, jeśli technologia blockchainowa nie została zintegrowana. Blockchain można określić jako podstawowy krok w kierunku uczynienia z Internetu podmiotu posiadającego transparentność. Jest to rosnący zbiór cyfrowych i kryptograficznych zapisów, które z założenia posiadają wysoki poziom bezpieczeństwa. Technologia blockchainowa zasadniczo opiera się wszelkim próbom manipulowania, modyfikacji i poprawiania danych, co sprawia, że jest bezpieczną formą rejestru.
t

Czy istnieją jakieś regulacje dotyczące kryptowalut i umów ICO?

Oczywiście całkowicie błędne jest przekonanie, że funkcjonowanie kryptowalut nie jest regulowane. W rzeczywistości, ze względu na liczbę ICO, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich kilku lat, autorzy ICO w obecnych czasach powinny przestrzegać szeregu wytycznych i przepisów.
Sytuacja ta ma swoje początki w Stanach Zjednoczonych, gdzie zgodność z wytycznymi regulacyjnymi jest absolutną koniecznością dla wszystkich powstających ICO. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, zwana również US SEC, od dawna określa charakter kryptowalut, zgodnie z którym są one deklarowane jako papiery wartościowe lub im podobne.
Wzór testowy, który został podjęty przez US SEC jest powszechnie określany jako regulacja finansowa ICO pod nadzorem Stanów Zjednoczonych. Podobny system zaobserwowano również w Wielkiej Brytanii, gdzie Urząd ds. Nadzoru Finansowego ustalił zestaw najważniejszych wytycznych, które muszą być przestrzegane przez wszystkie nowo powstające ICO w Wielkiej Brytanii. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować naliczenie kar lub całkowite zamknięcie przedsięwzięcia.

Trafnym byłoby zatem stwierdzenie, że istnieją określone zestawy wytycznych, które regulują umowy ICO i kryptowaluty. Jedyna różnica polega na tym, że wytyczne te są inne w różnych krajach na całym świecie.

t

Jak zainwestować w ICO?

Przed inwestowaniem w ICO ważne jest, aby dana osoba zrozumiała i prawidłowo przejrzała białą księgę danego ICO. Ogólnie rzecz biorąc, ten oficjalny dokument zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące ICO, danej kryptowaluty, celu projektu, osi czasu realizacji i wielu innych.
Obecnie inwestując w kryptowaluty, trzeba mieć dostęp do najbardziej wartościowych kryptowalut, które obejmują Bitcoin i Ethereum. Te dwie kryptowaluty w większości przypadków wymieniane są, w trakcie ICO, na tokeny powstającej firmy. Gdy posiadasz już zapas Bitcoinów lub Ethereum w cyfrowym portfelu, jesteś gotowy do udziału w nadchodzącym ICO.

Należy wiedzieć, że firma ICO może, ale nie musi, poprosić użytkowników o wcześniejszą rejestrację. Dlatego zaleca się przeczytanie informacji ICO przed rozpoczęciem programu. Po uzyskaniu dostępu do Ethera lub Bitcoina w swoim portfelu, wysyłasz wymaganą liczbę tokenów na adres firmy ICO. Następnie firma wysyła do ciebie zapas tokenów. Następną rzeczą, którą musisz zrobić, to przechowywać tokeny na odpowiedniej platformie. Korzystając z nabytych tokenów, możesz korzystać z usług firmy lub po prostu przechować je w celu późniejszej sprzedaży jako aktywa.

t

Jak działa ICO?

Firmy angażujące się w przedsięwzięcie ICO dążą do zapewnienia cyfrowej waluty w zamian za fundusze, które są im niezbędne do uruchomienia i rozwoju firmy. Jest to skuteczny sposób, dzięki któremu obie strony czerpią korzyści z danej transakcji.
Każda firma rozpoczynająca działalność musi mieć środki na zainicjowanie swoich programów i rozwijanie globalnej ekspansji. Czasami zdobywanie tych funduszy z tradycyjnych środków może być powolne i nieetyczne. Wtedy pojawia się ICO. Firmy angażują się w ICO aby przyciągnąć z różnych części świata klientów, którzy są zainteresowani przedsięwzięciami firmy.
W zamian za kryptowaluty takie jak Ethereum i Bitcoin, firmy dostarczają nabywcom tokeny firmowe, które mogą oni wykorzystać do uzyskania korzyści płynących z usług firmy. Tokeny są przekazywane użytkownikom na ich unikalny adres, który jest później przechowywany w ich portfelu. Są to tokeny cyfrowe, które są zabezpieczone przy użyciu najwyższego poziomu technologii, w celu zapewnienia, że inwestorzy nie stracą swoich pieniędzy.
Powodem, dla którego firmy wymieniają Bitcoiny i Ethereum na nowopowstałe tokeny, jest fakt, że obecnie nie ma alternatywy dla Bitcoinów. Jest to wiodąca kryptowaluta, która w zasadzie zasila technologię blockchainową, a jej początkowym kapitałem jest Ethereum.
t

Czym jest kalendarz ICO?

Istnieje duża liczba ICO, które trafiają na rynek, a śledzenie ich wszystkich jest fizycznie niemożliwe. Dlatego, jako wiodąca firma deweloperska ICO, zajmujemy się podążaniem za tymi z największymi perspektywami rozwoju.
Kalendarz ICO ma na celu zapewnienie, że potencjalni użytkownicy mogą oglądać wszystkie, wchodzące na rynek, ICO w jednym miejscu. Kalendarz ICO pokazuje wyceny w czasie rzeczywistym i wykresy rozwoju dla wszystkich wyznaczonych ICO. Można je również przejrzeć jako wykresy wydajności, które zapewniają kompleksowy wgląd w wydajność ICO.
Kalendarz ICO może zostać określony jako kalendarz z kuratorem, który adresuje sprzedaż żetonów i powiadamia o nich użytkownika. Dzięki temu uczestnicy otrzymują powiadomienia o zbliżających się datach sprzedaży żetonów, by nie przeoczyć szansy uczestnictwa w danej aukcji. Jest to szczególnie korzystne dla inwestorów i krypto-entuzjastów, którzy szukają obiecujących projektów ICO.