FAQ

SYSTEM ARBITEO
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

t

Jak duży zespół obsługuje system? Czy jego członkowie są programistami, traderami; jakie jest ich doświadczenie?

Zespół składa się z 12–14 osób, działających w branży kryptowalut od ponad 6. lat,a na rynku finansowym (trading na forex i innych rynkach) od lat kilkunastu.

W tym zespole stworzyliśmy cryptoins.com –jeden z pierwszych kantorów bitcoin w Polsce. (W 2017r. został sprzedany i obecnie już nie funkcjonuje – nowy właściciel wykorzystał oprogramowanie w innym projekcie).
Opracowaliśmy i z powodzeniem prowadzimy system płatności kryptowalutami bitbe.co. Aktualnie obsługujemy płatności w ok.200. sklepach online. Prowadzimy również kilka zamkniętych projektów w obszarze kryptowalut/blockchain.
Od strony technicznej za całość odpowiada kompetentny zespół programistów, którego liderzy mają kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania Współpracujemy również zespecjalistami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo systemów, audyty, testy.

t

Jak częstosą sprawdzane,zmieniane, bądź konfigurowanestrategie bota?

Bot działa w czasie rzeczywistym, analizując dane z tysięcy rynków kilka razy na sekundę. W naszym systemie funkcjonuje kilka niezależnych algorytmów wyszukiwania profitu, każdy z nich w inny sposób szuka sposobu na realizację transakcji z profitem. Część z nich to algorytmy powszechnie znane, ale główną siłą systemu są nasze autorskie algorytmy.

Bot jest w stanie realizować transakcje w sposób całkowicie zautomatyzowany, czyli bez ingerencji użytkownika. Oczywiście, jest też możliwość przełączenia bota w tryb ręczny i manualna realizacja transakcji – bez wykorzystania pełnej automatyzacji.

W systemie funkcjonują 3 strategie; są dopracowane i nie wymagają modyfikacji. Efekt ich pracy jest weryfikowany automatycznie przez system kilka razy na dobę. (Sprawdzane sąosiągane profity, czasy komunikacji z giełdami i wiele innych czynników). Ewentualne błędy są usuwane na bieżąco, ale ponieważ rozwijamy te strategie od kilku lat, problemy właściwie już się nie pojawiają. Opracowujemy nowe strategie i zamierzamy dodawać minimum jedną kwartalnie.

t

Czy konfiguracja bota jest trudna dla kogoś początkującego? Ile ma parametrów?

Parametrów jest dosłownie kilka i są to podstawowe dane konfiguracyjne:

  • minimalny akceptowalny profit z pojedynczej transakcji (np. 1%);
  • minimalna/maksymalna wartość pojedynczej transakcji;
  • zakres włączonych giełd i par walutowych na jakich chcemy handlować.

Sama konfiguracja jest bardzo prosta i intuicyjna. Zapewniamy pełne wsparcie na tym etapie.

t

Jak działa ochrona pieniędzy klientów i gdzie są przechowywane?

Użytkownik nie przekazuje żadnych środków bezpośrednio do systemu. Wszystkie środki klientów są przechowywane na kontach giełd kryptowalutowych użytkowników i są pod ich pełną kontrolą.

System realizuje transakcje bezpośrednio na kontach użytkowników poprzez klucze API, które użytkownik generuje na każdej z giełd i konfiguruje na swoim koncie w systemie Arbiteo.

W zależności od preferencji użytkownika klucze API mogą mieć uprawnienia do realizacji transferów lub nie. System będzie w pełni funkcjonalny także zkluczamiAPI beznadanych uprawnień do transferów (przesyłania środków), jednak wówczas wszystkie ruchy pomiędzy giełdami musiałby być realizowane ręcznie przez użytkownika. Gdy klucze API będą miały uprawnienia do realizacji transferów – użytkownik będzie mógł realizować transfery pomiędzy giełdami z poziomu systemu Arbiteo lub po zaznaczeniu odpowiedniej opcji „zlecić” systemowi automatyczną realizację transferów, aby maksymalizować ilośćrealizowanych transakcji.

System jest skonstruowany w taki sposób, aby wszystkie transfery realizowane były tylko na adresy zdefiniowane przez użytkownika, co oznacza brak możliwości wykonania transferu na dowolny adres.

t

Czy bot uwzględnia prowizję na giełdach?

Tak. Wszystkie profity obliczane są z uwzględnieniem prowizji giełd.
t

Nie wszystkie giełdy dobrze traktują boty (np. Bittrex, Poloniex, Kraken, Bitfinex, EXMO stwarzały niegdyś spore trudności na tym polu). Jak rozwiązano ten kłopot?

Od wielu lat tworzymy systemy o wysokiej częstotliwości handlu – kantor kryptowalut, system płatności, systemy tradingowe.

Zrealizowaliśmy na giełdach wolumen rzędu kilkuset mln USD i nigdy żadna giełda nie miała z tym problemu, wręcz przeciwnie –dzięki wysokim wolumenom blisko współpracujemy z wieloma giełdami, a co za tym idzie mamy preferencyjne warunki –szybsze dostępy do API czy niepublicznych funkcjonalności.

t

Jakie są kanały dystrybucji systemu/aplikacji bota?

Tworzony od ok. 3. lat system arbitrażu funkcjonował dotychczas jako wewnętrzny i nie był nikomu udostępniany.

Jednak rozbudowując systemu (z 15.giełd do ok.120., z kilkunastu par walutowych do kilkuset), podjęliśmy decyzję o jego udostępnieniu podmiotom zewnętrznym. Tak duża liczba rynków stwarza setki potencjalnie profitowych transakcji jednocześnie, a to już skala niemożliwa do realizacji przez pojedynczy podmiot.

Na razie systematycznie„wpuszczamy”do systemu prywatnych inwestorów, więc sposób dystrybucji jest ograniczony do grona najbliższych partnerów.Dążymy jednak do tego,aby całkowicie upowszechnić nasz system i zamierzamy podjąć szerokie działania marketingowe z tym związane.Będzie to o tyle ułatwione, że z marketingu internetowego się wywodzimy –od kilkunastu lat prowadzimy kilka agencji reklamowych(marketingu online).

t

Dlaczego nie da się znaleźć żadnej wzmianki o Arbiteo w Internecie?

To celowy zabieg. System nie był nigdzie promowany, stąd całkowity brak informacji w Sieci. Jak wspomniano, obecnie jest to system zamknięty,z dostępem ograniczonym do grona prywatnych inwestorów.

Z zainteresowanymi możemy się umówić na spotkanie lub prezentację systemu online.

t

Czy można zobaczyć system w wersji demonstracyjnej?

Tak, wersja demonstracyjna została przygotowana i możemy przekazać do niej dostęp.Można w niej zasymulować przebieg transakcji i zapoznać się z możliwościami systemu.
t

Na ile realizacja transakcji arbitrażowych ogranicza ryzyko utraty środków?

Nasz system analizuje giełdy w czasie rzeczywistym i rozpoczyna realizację transakcji tylko wtedy, gdy wykryje określony profit. Przybliżony wynik operacji jest znany przed jej rozpoczęciem–system nie podejmuje ryzyka.

Oczywiście,może się zdarzyć, że w trakcie realizacji transakcji kurs określonych walorów ulegnie zmianie i system nie będzie w stanie dokończyć transakcji po pierwotnym kursie. Wówczas szuka możliwości zakończenia cyklu bez straty i w większości przypadków tak właśnie się dzieje.

System zrealizował setki tysięcy transakcji, a stratne stanowią wśród nich mniej niż 0,1%. Bilans zawsze był dodatni. Tym różni się nasz system arbitrażowy od większości systemów występujących na rynku.

Nasz system nie jest spekulacyjny, transakcje realizowane są jedynie wtedy, gdy w danym momencie jest możliwość zakończenia cyklu z zyskiem. (Cały cykl kupna/sprzedaży zamyka się w kilka/kilkanaście sekund, w pełni automatycznie).

t

Kto może korzystać z systemu?

Każdy użytkownik posiadający konta na giełdach oraz środki obrotowe.
t

Na jakich giełdach rozpocząć trading? Na jakich rynkach handlować?

W naszym systemie obsługujemy dziesiątki giełd i setki rynków. Po zalogowaniu się do systemu (mając dostęp do odpowiedniego pakietu) widać pełną listę profitów występujących na poszczególnych giełdach. To użytkownik decyduje, które rynki są dla niego najbardziej atrakcyjne. Arbitraż można robić mając konta tylko na 2 giełdach – na 2 czy 3 parach walutowych. Są jednak użytkownicy funkcjonujący na kilkunastu giełdach –na dziesiątkach par walutowych. Im większa skala–tym więcej transakcji profitowych, wiąże się to jednak z koniecznością zaangażowania większego kapitału obrotowego.
t

Czy system działa na rynkach krypto-krypto czy tylko na rynkach krypto-FIAT?

System funkcjonuje na wszystkich rynkach dostępnych na giełdach. Na jakim rynku użytkownik będzie mógł realizować transakcje zależy od tego,jakie środki posiada oraz czy (i gdzie) ma konta bankowe.

O ile transfery kryptowalut generalnie są tanie i szybkie, o tyle przelewy bankowe uzależnione są od wielu czynników (m.in. lokalizacji banku, dostępności do strefy SEPA/Swift). Dlatego właśnie kluczowy jest dobór giełd i rynków,na których użytkownik będzie miał dobre warunki zasileń/wypłat środków.

W pewnym momencie mieliśmy np. konta bankowe w kilku największych polskich bankach, w których konta miały giełdy. Dzięki temu przelewy były niemal natychmiastowe i byliśmy w stanie tymi samymi środkami obrócić kilka razy w ciągu dnia. To idealna sytuacja, ale też jeden z powodów udostępnienia systemu na zewnątrz. Globalnie nie jesteśmy w stanie działać tak sprawnie,jak na lokalnym rynku. Nie osiągniemy takiej sprawności w zarządzaniu środkami np. na rynkach azjatyckich czy amerykańskich,jak użytkownicy tam mieszkający, mający dostęp do lokalnej infrastruktury .

Liczba giełd i rynków do arbitrażu jest tak ogromna, że nawet przy tysiącach użytkowników w systemie każdy znajdzie dla siebie przestrzeń i te rynki, na których będzie mu najwygodniej bądź najkorzystniej funkcjonować.